• dot-com$8.99
  • dot-us$7.50
  • dot-org$12.29
  • dot-net$10.99
  • dot-info$6.89

eŽaloby.cz - Možnost vyblog post

IT has a great demand in this modern era. We can say IT is all about people and the connectivity with the people.

eŽaloby.cz - Možnost vytvoření hromadné žaloby pro každého

eŽaloby.cz - Možnost vytvoření hromadné žaloby pro každého

blog image eŽaloby.cz - Možnost vytvoření hromadné žaloby pro každého

Vzhledem k tomu, že existuje velká pravděpodobnost možnosti podávat hromadné žaloby jsme vytvořili projekt eŽaloby - aplikaci pro vytváření a podporování hromadných žalob.

Tato aplikace umožňuje tvorbu návrhů hromadných žalob jejími uživateli, stejně jako možnost podporování žalob uživateli, také umožňuje uživatelům shromažďování podkladů pro takovou hromadnou žalobu a v poslední řadě předání takto vytvořené hromadné žaloby právnímu zástupci.

Systém eŽaloby jako takový nevytváří hromadné žaloby, pouze umožňuje vytvořit návrh hromadné žaloby, shromáždit podporu a důkazy a následně vybrat nejvhodnějšího právního zástupce, připravované vylepšení je pak sbírka na soudní výlohy.

V rámci eŽaloby.cz zároveň doděláváme projekty eDemonstrace.cz a eReferenda.cz, prostě chceme pomáhat lidem z jinak neřešitelných problémů.